10. A sorskerék

A kártyának különböző elnevezései vannak: a sorskerék, szerencsekerék, a fortuna és az egyiptomi kártyában a Sphinx, ami szintén a szerencse jelképe. Ennek ellenére a 10. kártya nem szerencsekártya, nincsen köze a külső szerencséhez, sokkal inkább jelzi a sorsszerűséget.   
 
A kártyán látható kerék forgását titokzatos asszonyok irányítják: a párkák szövik a sors fonalát. A keréken szerencsét és balszerencsét szimbolizáló állatok ülnek. Az ember sohasem lehet sorsának egyedüli irányítója, a sors szoros összefüggésben áll a világmindenséggel, vagyis az emberrel történt események nem véletlenszerűek. A sorskerék a személyes sors, vagyis a karma szimbóluma. Az ember sorsának iránya van, feladata személyre szóló, ezt az életfeladatot meg kell találni. A remete kártyája ezt a keresést szimbolizálja, a sorskerék pedig a látszólag kiismerhetetlen sors eleve meghatározott törvényszerűségeire figyelmeztet.    
 
Sokszor egy váratlan csapás során találja meg az ember igazi életfeladatát, mert a kudarc, a veszteség lehetőséget ad egy újabb, szabad választásra. Ebben az élethelyzetben elképzelhető egy váratlan, előre ki nem számítható külső esemény.  
 
A 10-es szám magában foglalja a 0-t, a kiindulópontot, a bolond kártyáját. A sorskerék kártyája megint a kiszámíthatatlanságot jelenti, ahol beláthatatlan a jövő. A bolond az út legelején áll, társadalmi, lelki, szellemi vagyon nélkül, szabadon. A 10. kártya - a második szakasz elején, tapasztalatok és sikerek megszerzése után - ismét figyelmeztet az elkerülhetetlen sorsfordulatra, amikor az ember mindent elveszíthet, de ezáltal új lehetőségekhez jut. Itt megtapasztalható a váratlan események egész életet átalakító hatása, ezen a szinten hirtelen fordul egyet a világ. Már nem önként választott a "bolond-lét" szabadsága, hanem külső esemény következménye. A szerencse itt a váratlan lehetőséget jelenti, egy egészen új út kezdetét, ami egyaránt hozhat szerencsét és veszteséget.